Vrienden van Gospelkoor Revelation

Gospelkoor Revelation is een enthousiast interkerkelijk koor uit Veenendaal dat graag haar enthousiasme voor zingen deelt met anderen. Door middel van onze liederen is het onze wens Gods naam groot te maken en te prijzen! Dit doen we in kerkdiensten, maar ook met avondvullende programma’s. Misschien heeft u al eens een optreden van ons bijgewoond.

Tijdens de oefenavonden wordt er hard aan het repertoire gewerkt, onder leiding van de dirigente en met de begeleiding van pianist Jurjen van Noord. Regelmatig studeren we nieuwe liederen in. Ons repertoire is heel gevarieerd.

Om de betrokkenheid bij ons koor te vergroten hebben we een Vriendenclub opgericht, genaamd: Vrienden van Gospelkoor Revelation.

We bieden onze vrienden het volgende aan: 

  • Persoonlijke uitnodiging voor onze optredens;
  • Bij onze concerten met pauze ontvangt u een VIP arrangement: gratis koffie/thee met iets erbij. 
  • Voor bedrijven: vermelding van uw logo + link op de speciale pagina op onze website

Als tegenprestatie vragen wij een donatie van minimaal € 35,- per jaar.
Jaarlijks zullen wij u benaderen of u uw deelname aan de Vriendenclub voort wilt zetten. 

Hoe wordt u lid van onze Vriendenclub? 

  • Stuur een email naar vriend@gospelkoor-revelation.nl waarin u vermeldt:
    ik word Vriend van Gospelkoor Revelation en maak € 35,00 (of meer) over naar de rekening van Gospelkoor Revelation. U ontvangt van ons alle benodigde gegevens.

Mede namens alle leden en het bestuur: HARTELIJK DANK!